Členské 2020

Žiadame všetkých členov aby uhradili príspevky na rok 2020.

Schválený členský príspevok na rok 2020 je potrebné uhradiť do 30.04.2020.

Výchovný príspevok pre aktívnych pretekárov do 18 rokov na rok 2020 sa uhrádza štvrťročne – platba vopred.

Bližšie info.