Členské

Schválený členský príspevok na rok 2022:

10 € / osoba / rok

Termín úhrady: do 30.04.2022

Prosíme všetkých členov aby príspevok uhradili priamo na bankový účet klubu. Do správy pre príjimateľa je potrebné uviesť meno za ktoré sa členský príspevok uhrádza.

 

výchovný príspevok pre aktívnych pretekárov do 18 rokov na rok 2022: ZRUŠENÝ DO ODVOLANIA

10 € / 1 mesiac, platený počas celého roka

Termín úhrady: štvrťročne – platba vopred

číslo bankového účtu:
SK12 0900 0000 0003 2095 3193 Slovenská sporiteľňa