Rozpisy pretekov

Rozpisy pretekov organizovaných Slovenskou kanoistikou – Sekciou divokých vôd v roku 2018.
Pr.č. 1 – 26. ročník Žilinských zjazdov, verejné preteky v zjazde (SOKŽA)
Pr.č. 2 – Nominačné preteky – kvalifikácia YOG 2018 (ŠKPBA)
Pr.č. 3 – Bratislavský vodácky maratón (UKBA)
Pr.č. 4 – Memoriál J. Slašťana, 1. a 2. SLP v zjazde a verejné preteky v šprinte (TUZV)
Pr.č. 5 – Memoriál M. Stanovského, 1. a 2. SLP v slalome, 1. SLP šprint, 3. SLP zjazd, NP RDJ a U23 v zjazde a šprinte (ŠKPDK)
Pr.č. 6 – 34. ročník Medzinárodných liptovských slalomov, 3. a 4. SLP v slalome (KTKLM)
Pr.č. 7 – 5. a 6. SLP v slalome, 1. a 2. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ, 2. SLP šprint, Bratislava Open 2018 (ŠKPBA)
Pr.č. 8 – 70. ročník Medzinárodného tatranského slalomu, Memoriál Ondreja Cibáka , Preteky ICF ranking , 3.a 4. NP do RD, RD U23 a RDJ (KTKLM)
Pr.č. 9 – M-SR v zjazde, 3. a 4. SLP v šprinte, NP v zjazde a šprinte (KTKLM)
Pr.č. 10 – 1. a 2. SLP žiakov v slalome , 1.SLP žiakov v zjazde, verejné preteky v slalome a zjazde (TUZV)
Pr.č. 11 – Košický pohár, 3. a 4. SLP žiakov v slalome, 1. SLP žiakov v šprinte, verejné preteky v slalome a šprinte (UVLKO)
Pr.č. 12 – 7. a 8. SLP slalom, MSR dorastu v zjazde, 4. SLP v zjazde; 64. ročník Žilinských slalomov a zjazdov (ŽKVŽA)
Pr.č. 13 – Securiton Cup žiakov´2018 vo vodnom slalome a šprinte, Náborové a verejné preteky vo vodnom slalome a šprinte (UKBA)
Pr.č. 15 – 22. ročník Young Danubia Cup´2018 vo vodnom slalome, Medzinárodné preteky mládeže vo vodnom slalome (UKBA)
Pr.č. 17 – 5. a 6. SLP žiakov slalom, 2. SLP žiakov zjazd, verejné preteky (ŽKVŽA)
Pr.č. 18 – 7. a 8. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v šprinte, verejné preteky v slalome a šprinte, preteky začiatočníkov, 48. Ročník Žiackej olympiády (KTKLM)
Pr.č. 20 – MSR v slalome seniorov a dorastu, MSR seniorov a dorastu v šprinte a 5. SLP v šprinte (ŠKPBA)
Pr.č. 21 – MSR žiakov v slalome, zjazde a šprinte, 9. a 10. SLPž v slalome, 3. SLPž v zjazde a šprinte; verejné preteky v slalome zjazde a šprinte (ŠKPDK)
Pr.č. 22 – Košické preteky mládeže, verejné preteky v slalome, náborové preteky (UVLKO)
Pr.č. 23 – Slalom na rozlúčku, verejné preteky v slalome (KTKLM)
Pr.č. 24 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov v slalome, šprinte a zjazde, Náborové a verejné preteky vo vodnom slalome, šprinte a zjazde (UKBA)
Pr.č. 25 – Dunajský vodácky maratón, preteky s medzinárodnou účasťou (UKBA)

Rozpisy pretekov organizovaných Slovenskou kanoistikou – Sekciou divokých vôd v roku 2017.
Pr.č. 1 – Bratislavský vodácky maratón (UKBA)
Pr.č. 2 – 1. a 2. SLP a 1. a 2. NP v zjazde a šprinte (TUZV)
Pr.č. 3 – 1. a 2. SLP v slalome (ŠKPDK)
Pr.č. 4 – 33. Medzinárodné liptovské slalomy, 3. a 4. SLP v slalome (KTKLM)
Pr.č. 5 – 3. a 4. SLP a 3. a 4. NP v zjazde a šprinte (SOKŽA)
Pr.č. 6 – 5. a 6. SLP v slalome, 1. a 2. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ (ŠKPBA)
Pr.č. 7 – 69. MTS, ICF RANKING, 3. a 4. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ (KTKLM)
Pr.č. 8 – 1. a 2. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v zjazde, verejné preteky (TUZV)
Pr.č. 9 – 3. a 4. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v šprinte, verejné preteky (UVLKO)
Pr.č. 10 – 7. a 8. SLP v slalome, 5. SLP v zjazde, MSR seniorov a dorastu v zjazde (ŽKVŽA)/a>
Pr.č. 11 – Securiton Cup, verejné preteky, náborové preteky (UKBA)
Pr.č. 12 – 21. Young Danubia Cup (UKBA)
Pr.č. 13 – Bratislava Open ICF RANKING (ŠKPBA)
Pr.č. 15 – 5. a 6. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v šprinte, 47. ŽO, verejné preteky
Pr.č. 16 – 7. a 8. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v zjazde, verejné preteky (ŠKPDK)
Pr.č. 17 – MSR žiakov v slalome, zjazde a šprinte, 9. a 10. SLP žiakov v slalome, zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte (ŽKVŽA)
Pr.č. 18 – M-BA žiakov v slalome, zjazde a šprinte, verejné preteky, náborové preteky (UKBA)
Pr.č. 19 – Preteky mládeže, verejné preteky (UVLKO)
Pr.č. 20 – Rozlúčkové slalomy, verejné preteky v slalome (KTKLM)
Pr.č. 21 – OH nádeje v slalome (KTKLM)
Pr.č. 22 – Dunajský maratón (UKBA)
Pr.č. 23 – MSR v slalome seniorov a dorastu, MSR seniorov a dorastu v šprinte a 5. SLP v šprinte (ŠKPBA)