Sústredenie v Dolnom Kubíne

Komisia pre kluby, mládež a vzdelávanie SK-SDV pripravila v spolupráci s Matejom Vajdom jednodňové sústredenie aj pre pretekárov pre ročníky 2009 a 2010. Sústredenie sa uskutočnilo 1.9.2022 v Dolnom Kubíne. 20 detí sa zúčastnilo spoločného tréningu pod vedením Jozefa Jasiča, Petra Glejteka, Kristíny Nevařilovej a Mateja Vajdu. Aj na tomto sústredení sa pretekári po tréningu zúčastnili prednášky a diskusie o trénovaní, motivácií a cieľoch.  Po spoločnom obede sa uskutočnil splav z Dolného Kubína do Žaškova.

„V tomto prípade sme zorganizovali stretnutie mladších ročníkov a ich trénerov. Predmetom týchto stretnutí je vybudovanie spolupráce medzi trénermi a prepojenie detí zo všetkých klubov. Tréneri si mohli vymeniť svoje poznatky a skúsenosti a pretekári zasa mohli zažiť tréning pod vedením iného trénera a vybočiť tak z rutiny. Potrebujeme vybudovať priestor na vzájomnú komunikáciu pri trénovaní mládeže. V mládežníckom veku nie je potrebné budovať rivalitu medzi pretekármi, ale zabezpečiť im kvalitnú tréningovú prípravu, a to hlavne v technike pádlovania, kondície a aktívnej regenerácie. Budeme preto v ďalšom roku vytvárať väčší tlak na rozvoj a vzdelávanie trénerov. Plánujeme spoločné stretnutia, školenia, metodické výjazdy a samozrejme viacdňové sústredenia.“
Zdroj: canoe.sk, Renáta Daníková