Súťažné pravidlá

Slovenské pravidlá (SK SDV)

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách boli schválené Výkonným výborom Slovenskej Kanoistiky, Sekcia divokých vôd dňa 16. marca 2017 s platnosťou od 1. marca 2017.

Na stiahnutie

Pravidlá kanoistiky na divokej vode

Medzinárodné pravidlá (ICF)

Medzinárodné súťažné pravidlá vydané Medzinárodnou kanoistickou federáciou (IFC) s platnosťou od 1. 1. 2017 sú k dispozícii na stránke ICF www.canoeicf.com/icf/AboutICF/Rules-and-Statutes.html.

Na stiahnutie

Štatút ICF (ICF Statutes 2015)

Pravidlá vodného slalomu (ICF Canoe Slalom 2017)

Pravidlá zjazdu a šprintu (Wildwater Canoeing Rules 2017)

Antidopingové pravidlá (ICF Anti-Doping Rules based upon the 2015 revised WADA Code 2017)

Antidopingové pravidlá 2015 (WADA 2015)