Vianočné posedenie

Dňa 16.12.2017 sa uskutočnilo v reštaurácii pod Lipami na Gäceli vianočné posedenie pre členov a priateľov Športového klubu polície Dolný Kubín. V krásnom prostredí sa zišlo vyše 40 pretekárov, činovníkov, členov a priateľov vodného slalomu.

Na začiatku akcie sa všetkým prihovoril predseda klubu Martin Stanovský st., ktorý všetkých privítal a následne otvoril oficiálnu časť  posedenia. Na úvod si pripravili najmladšie pretekárky tanečné vystúpenie, ktoré zožalo potlesk. Následne prebehla prezentácia výsledkov a úspechov jednotlivých pretekárov a plánov na ďalšiu sezónu. Vodní slalomári z Dolného Kubína, už dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky na medzinárodnej a domácej úrovni a táto prezentácia, len pripomenula úspešnú sezónu. Za tieto úspechy im predseda klubu poďakoval.

Klub nie sú len pretekári a preto treba poďakovať všetkým členom, rodičom a podporovateľom za odvedenú prácu pre klub.

Po oficiálnej časti začal program a voľná zábava o ktorú sa postarali hlavne naši najmladší pretekári. Spokojní ľudia, kvalitné občerstvenie a hudba sa postarala o veľmi dobrú zábavu.

Martin Stanovský, st.
predseda klubu